Tradíciók és innovációk

Tradíciók és innovációk

A projekt címe:Tradíciók és innovációk
Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00478

Kedvezményezett: „Perkovátz-Ház Baráti Köre” Egyesület

Konzorciumi partner: Széchenyi Társaság

Támogatás összege (konzorciumi taggal együtt): 13 095 484 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.07.01.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2020.06.30.

A projekt rövid összefoglalója:

A projektnek is alapvető célja, hogy megismertesse a helyi közösség tagjaival a városi kulturális, közösségi programkínálat gazdagításával, megújításával az egykori Sopron vármegye területén (Sopron és környékén) lévő kulturális és építészeti örökséget és természeti kincseket. Az egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a soproni lakosság - különös tekintettel az ifjúság (általános- és középiskolások, egyetemisták, fiatal felnőttek) - figyelmét felhívja a magyar, német és horvát anyanyelvű közösség hagyományai és közös értékei ápolásának és gyarapításának fontosságára, a helyi társadalmi szervezetek és a lakosság aktivizálásával. Ezért a projekt fő célkitűzésének az ifjúság megmozdítását, érdeklődésének felkeltését tekinti, azaz ráirányítani az új generáció figyelmét közös értékeink ismeretének és megóvásának fontosságára. Programjaink tematikájában - az általános tananyagból megszerzett ismeretekre alapozva - a helyi értékek, a szülőföldünk természetes és épített környezetének, kulturális örökségének bemutatására koncentrálunk. A helyi identitás kialakulásának az alapja a múlt minél szélesebb körben való megismerése. A szülőföld értékeinek megismerésén keresztül erősödik a célcsoport - s közvetve családjuk - kötődése, hűsége a szülőföldhöz, városunkhoz.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 2019. JÚLIUS 1. - DECEMBER 31. 

 2020. JANUÁR 1. – SZEPTEMBER 28.